Delftsche
Kunst
kring

Onze
eerste
gezamenlijke expositie